Referentie

Provincie Drenthe

Programma Ik ben Drents Ondernemer in samenwerking met De Associatie, E&E advies en KplusV

Provincie Groningen

Ontwikkeling grensoverschrijdend project Kontaktlo(o)s Laden met 16 partners uit NL en D

OostNL

Consultancy iPro-N en DigiPro

Radboud Universiteit

Interim management Radboud Innovation Science

Provincie Groningen

Ontwikkeling innovatieprogramma Power to FleX 

Health Hub Roden

Masterclass voor Innovatief Ondernemerschap. In samenwerking met De Assocatie, maatschap van zelfstandige adviseurs

Provincie Drenthe Onderzoek naar business development op het snijvlak van gezondheidseconomie en sensortechnologie. 
Gemeente Groningen Ontwikkeling Game Incubator Noord Nederland
Quantified Self Institute

Projectontwikkeling

Gemeente Assen

Kopgroep Zorg en Innovatie. Initiëren en begeleiden van (technologische) innovaties bij de grote zorginstellingen in de gemeente Assen.

Provincie Drenthe

Begeleiding van het Advanced Technology cluster in het  EU-project North Sea Region - Innovative Foresight Planning. Revitalisering van project. Contacten met bedrijven en kennisinstellingen in Noord-Nederland, Noorwegen, Denemarken en Noord-Duitsland.

Hanze Institute of Technology (HIT)

Onderzoek naar het stimuleren van "Ondernemerschap". 

Euregio e.V.

Extern deskundige. Beoordeling projecten op technologische, organisatorische en bedrijfseconomische haalbaarheid.

ZorgInnovatieForum (ZIF)

Ontwikkeling van project met meerdere partners gericht op ondersteuning van de zorgprofessional door sensortechnologie. 

TCNN Ideegeneratie met deelnemers uit Noord-Nederland en Noord-Duitsland