Wie

 

  

 

Zijn omgeving beschrijft hem als analytisch, pragmatisch, verbindend en resultaatgericht.

Hij is gevormd in de opleiding tot organisatie-adviseur, de vele trainingen en de dagelijkse praktijk als innovatieadviseur.

 

Na de studie Technische Natuurkunde aan de TU Eindhoven is Léon van Nisselroy werkzaam geweest als engineer bij een high-tech onderneming. Hij was daar verantwoordelijk voor de optimalisatie van processen in de productie.In 1989 maakte hij de overstap naar het InnovatieCentrum Netwerk Nederland (vanaf 1998 Syntens). Veel ondernemers heeft hij geadviseerd over de noodzaak van innovatie en begeleid bij de uitvoering van hun veranderingsproces.

Bij Syntens gaf hij leiding aan het team dat in Noord-Nederland en Flevoland werkzaam was in de sectoren Logistiek en Creatieve industrie/Multimedia/ICT. Door deze betrokkenheid werd hij in 2007 directeur van IDL sensor solutions in Assen. Deze projectorganisatie initieerde, stimuleerde en ondersteunde nieuwe bedrijvigheid op het gebied van sensor(systeem)- technologie.  

Tijdens zijn periode als voorzitter van de ondernemingsraad van Syntens was hij nauw betrokken bij het opzetten en implementeren van de HRM-structuur van de organisatie.